Unitronics - Schmachtl
Unitronics - Schmachtl

Našim zákazníkům a obchodním partnerům nabízíme dodávku, softwarovou podporu, servis a montáže řídících jednotek UNITRONICS. Napište si na mail info@equistav.cz o zaslání nacenění Vašeho výběru. Naše firma se v roce 2009 stala systémovým integrátorem a úzce spolupracuje s firmou Schmachtl, s.r.o.

 

Společnost Unitronics, která již od roku 1989 vyvíjí a vyrábí programovatelné automaty (PLC) s vestavěným operátorským rozhraním, uvádí na trh pozoruhodné novinky, které zlepší komunikační možnosti PLC a výrazně ulehčí práci programátorům průmyslových aplikací. Unitronics tak pokračuje v dlouhodobém intenzivním vývoji a vylepšování svých produktů.

V roce 2007 byl výrobní program rozšířen o tři řady programovatelných automatů nové generace, které mají speciální funkce a komunikační možnosti. Jde o PLC typu Vision350™ s 3,5" barevným dotykovým displejem, který je nejmenším PLC tohoto typu na světě, a dále o PLC řady Vision130™. Tyto programovatelné automaty existují v několika různých provedeních lišících se konfigurací vestavěných vstupů a výstupů, které zahrnují jak klasické binární (tranzistorové i reléové), tak na­pěťové nebo proudové analogové vstupy a výstupy. Některé modely jsou osazeny také teplotními vstupy pro připojení termočlánků nebo odporových senzorů Pt100. Další novou řadou je Vision570™ s ba­revným 5,7" dotykovým displejem. Tato jednotka nemá vestavěny žádné vstupy a výstupy, takže ji lze použít i jako samostatný operátorský panel, který je možné naprogramovat v jazyku kontaktních schémat. Vstupy a výstupy jsou k dispozici buď v nacvakávacím (Snap-in) modulu, nebo v externích rozšiřujících modulech, které jsou kompatibilní se všemi PLC společnosti Unitronics. Řídicí systém tak může přímo ovládat až 171 vstupů a výstupů.

Podpora paměťových karet SD a SD Micro
V současné době uvádí společnost Unitronics na trh plnou podporu paměťových karet SD – Secure Digital  a SD Micro pro všechny programovatelné automaty nové generace. Obsluha může pomocí karet SD do PLC nahrávat (nebo z PLC stahovat) naprogramovaný projekt či operační systém. Paměťové karty mohou být využívány také jako úložiště provozních dat v podobě historie alarmů nebo datových tabulek, které lze následně vyexportovat do formátu MS Excel. Podobně je možné nahrát např. datové receptury z paměťové karty do databáze v řídicím systému.
Vzdálené moduly se vstupy a výstupy
Další pozoruhodnou novinkou z dílny společnosti Unitronics jsou rozšiřující adaptéry EX-RC1, které disponují rozhraním CAN. K těmto modulům lze připojit až osm libovolných již existujících modulů se vstupy a výstupy, které pak mohou být na dálku (přes síť CAN) obsluhovány programovatelnými automaty Unitronics zapojenými do téže sítě. Komunikace prostřednictvím speciálního protokolu společnosti Unitronics – UniCAN – probíhá tak, že moduly se v síti chovají jako podřízené stanice (slave) a PLC jako řídicí systém (master). K jednomu řídicímu systému je tak možné připojit až 512 vzdálených vstupů a výstupů.

Vision 130

 

Alarmy
Alarmy informují obsluhu stroje o jednotlivých událostech, které jsou vyvolány pomocí binárních nebo celočíselných proměnných. Tyto zprávy mohou detailně instruovat obsluhu o dalším postupu, vyžadovat určitý úkon a mohou hrát aktivní roli jako podmínky pro spouštění procesů. Alarmy, kterých může být až 128, se zobrazují na systémové obrazovce, takže není třeba programovat jejich grafickou prezentaci.

Funkce webového serveru
Další novinkou je funkce webového serveru. Programovatelné automaty Unitronics nové generace se mohou chovat jako servery a generovat webové stránky, na kterých mohou být zobrazeny hodnoty proměnných, časovačů, čítačů i hlášení alarmů. Tuto funkci mohou PLC vykonávat, pouze pokud jsou zapojeny do sítě Ethernet.

Jednoduché zasílání e-mailů
Všechny programovatelné automaty Unitronics s ethernetovým rozhraním mají nyní možnost na základě programu odesílat e-maily. Podmínkou je přístup na server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) nebo ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) přes síť Ethernet.

Řízení krokových motorů
Prostřednictvím nacvakávacích (Snap-in) modulů poskytují řídicí systémy Vision570 vysokorychlostní výstupy. Ve spojení s programovacím softwarem jsou konfigurovatelné a uzpůsobené pro řízení krokových motorů.

Barevné grafy – trendy
Obsluha může využívat barevné grafy závislosti měřených veličin na čase (trendy). Jejich naprogramování je velmi jednoduché – stačí jen zadat proměnnou, kterou chceme vizualizovat, a pár dalších parametrů a software se o vše ostatní (listování historií grafu, změna měřítka atd.) postará sám.

Vision 570

Sběrnice CAN a protokol CANopen
Původně sloužila automatům Unitronics sběrnice CAN pouze pro vzájemnou komunikaci prostřednictvím proprietárního protokolu UniCAN. Později přibyla i podpora otevřeného průmyslově rozšířeného protokolu CANopen. Nyní spustila společnost Unitronics podporu obou protokolů současně. Díky tomu mohou jednotlivé automaty vzájemně komunikovat prostřednictvím sítě CAN  (protokolem UniCAN) a zároveň řídit všechna zařízení slave v té samé síti (protokolem CANopen). Tím se implementace rozhraní CAN v automatech Unitronics povýšila na úroveň takových průmyslových sítí, jako jsou Profibus nebo DeviceNet, které nabízejí obdobnou funkčnost. Lze například ke stejné síti CAN připojit jedno řídicí PLC a jedno záložní, které v případě výpadku řídicího PLC převezme jeho funkci. Kromě toho umožňují automaty Unitronics prostřednictvím protokolu CAN layer 2 zpřístupnit jakýkoliv jiný protokol sběrnice CAN.

PID regulace s automatickým laděním
Všechny PLC společnosti Unitronics umožňují řízení procesů pomocí PID regulace, která dokáže v krátkém čase dosáhnout požadované hodnoty (např. teploty pece) bez nežádoucích překmitů. Výstupem PID regulace je analogová řídicí hodnota, kterou je možné případně převést pomocí pulzně šířkové modulace na binární výstup. Součástí programového vybavení je i funkce automatického ladění (autotune), která po automatickém otestování regulovaného systému nastaví nezbytné parametry PID regulace. Kromě toho je možné využít i funkce bumpless control, která je požadována u některých specifických aplikací. Tato funkce zajistí stabilitu regulovaného systému v okamžiku spuštění PID regulace.

Další nové funkce
Knihovny textových řetězců (strings) usnadňují naprogramování vícejazyčné aplikace. Novinkou je také software UniDownloader, který programátorovi umožňuje uložit zkompilovaný projekt a poslat ho svému koncovému zákazníkovi, který si jej na místě snadno nahraje do PLC. Nový nástroj UniEDS je určen k prohlížení souborů EDS, které se dodávají se zařízeními slave komunikujícími prostřednictvím protokolu CANopen.

 

Attached files

212293schmachtl-cenik-2010-unitronics.doc