Reference
Reference

Některé akce, na jejichž realizaci jsme se podíleli, nebo je sami realizovali:

 • ------------------------------- AKTUÁLNÍ PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY ---------------------------------
 • Probíhají další montáže dálkových dohledů poboček ČDT
 • Naše společnost se spolu s AŽD a ČD Telematika podílí na opravě komunikačního zařízení tunelu Březno.
 • Obnova energocentra v ZTC 1, společně s Metroprojekt, a.s. pro DPP - inženýrská činnost a projekt MaR - Bylo vydáno STAVEBNÍ POVOLENÍ  s nabytím právní moci
 • Vybudování dohledového a poplachového přijímacího centra (DPPC) v areálu Depo Hostivař pro DP Hlavního města Prahy společně s ČD Telematika a Colsys
 • Nové centrum výuky síťových technologií a elektrotechniky pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou v České Třebové společně s ČD Telematika
 • Projektové řízení Upgrade měřícího vozu PLASSER EM50 pro DP Hlavního města Prahy za ČDT - druhá část - VIDEOINSPEKCE
 • Vedení a příprava zakázky na servis brněnských tunelů 2017-2021 pro Sdružení Spel a ČD Telematika
 • Vývoj SWR pro měření energetické spotřeby objektů ČD Telematika v Ústí nad Labem a Liberci
 • Projektové řízení dodávky 4 měřících vozů pro SŽDC/TÚDC za ČD Telematika
 • Převedení DDTS ZAT na InS CDP Praha, pro firmu Intesys Brno
 • Otimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst. Čelákovice, pro firmu Intesys
 • Projektové řízení Upgrade měřícího vozu PLASSER EM50 pro DP Hlavního města Prahy za ČDT
 • Technický dozor při výměně řídícího systému MUK Hlinky a tunelů Pisárky v Brně pro ŘSD
 • Realizace elektrikářských a stavebních prací na železniční infrastruktuře pro firmu INTESYS Brno, s.r.o.
 • Projektové řízení a Technický dozor při stavbě datového centra pro ČD Telematika, a.s.
 • Přechod na paralelní režim elektrické energie a připojení k distribuční soustavě E.ON
 • Instalace kamerového systému v areálu Frujo, a.s.
 • Změna ovládání a řízení agregátů dvou mrazíren v areálu Frujo, a.s.
 • Změna podjezdného značení na mostech Dolního Labe
 • zvednutí kontrukce přechodové lávky přes obě plavební komory na zdymadle v Dolních Beřkovicích
 • Osazení radarových odražečů na mostech v Mělníce, ve Štětí, Litoměřicích, Lovosicích a Ústí nad Labem
 • Měření podjezdných výšek a jejich přenos do RIS silniční most Obříství, železniční most Neratovice a železniční most Čelákovice
 • Instalace vytápění (tepelné čerpadlo), kamerový systém, systém RIS (říční informační systém) VD Týnec, VD Hradišťko
 • Modernizace a řídící systém ovládání plavební komory Týnec nad Labem
 • Rekonstrukce a přístavba RD Nebušice
 • Oprava části střechy zámku Liteň
 • Nonstop servis a dohled nad funkčností Ostrovního režimu výroby elektrické energie potravinářského areálu FRUJO, a.s.
 • Renovace portálového jeřábu v areálu vodního díla Střekov - Ústí nad Labem, investor Povodí Labe
 • Dokončení inženýrských činností spojených s vyjádřením SŽDC k realizaci proměnného značení podjezdné výšky na železničních mostech v Neratovicích a Čelákovicích, investor Ředitelství vodních cest ČR
 • Dokončení FVE na světlíkách haly ToJe, Tvrdonice
 • Výměna skleněných výplní v kinosálech CINEMA-CITY Praha
 • Adaptace bytu Slezská 118, Praha 3
 • Automatický systém řízení přehrada Vrchlice okr.Kutná hora - investor Povodí Labe, s.p., Generální zhotovitel Labská, strojní a stavební s.r.o. Pardubice
 • Oprava hydroizolací suterénu tří bytových domů Praha 8 - Čimice, Ouholická 439-441 - investor SBD Praha 8
 • Výroba a montáž truhlářských chodníčků v podkroví na 5-ti bytových domech ve Vinoři - investor Vinořská, s.r.o.
 • OSTROVNÍ SYSTÉM POTRAVINÁŘSKÉHO AREÁLU Frujo, a.s. Tvrdonice, s aplikovaným vlastním řídícím systémem, vývoj aplikovaného software, správa a údržba systému pomocí vzdáleného přístupu, přechod na uživatelské prostředí pro vedení společnosti Frujo, a.s.
 • Dokumentace skutečného provedení Infotabule Labské vodní cesty pro realizační firmu Labská, strojní a stavební, s.r.o.
 • Inženýrská činnost pro investora na akci - Rekonstrukce zámeckého areálu u Karlštejna
 • Napojení dešťových svodů z teras a osazení Acodrain před vjezdy do garáží na 5-ti bytových domech ve Vinoři - investor Vinořská, s.r.o.
 • Dodatečné zateplení atik na 5-ti bytových domech ve Vinoři - investor Vinořská, s.r.o.
 • Adaptace půdního bytu Národní 35
 • Ostrovní režim potravinářského areálu Frujo, a.s. Tvrdonice, včetně osazení komponetů pro správu a zavedení automatického systému řízení
 • Horolezecké práce na mazání řetězů pohonu jezových polí VD Štětí - investor Povodí Labe, státní podnik - Závod Dolní Labe
 • Kamerový systém na vodním díle Střekov - investor Povodí Labe, státní podnik - Závod Dolní Labe
 • Změny na ASŘ VD Bedřichov - Labská, strojní a stavební, s.r.o.
 • Kamerový systém na vodním díle Lovosice - investor Povodí Labe, státní podnik - Závod Dolní Labe
 • Wellnes v areálu Savoy Špindlerův Mlýn
 • Rezidence Korunní dvůr - interiéry a dokončovací práce - Metrostav, a.s.
 • Projektová dokumentace VD Vrchlice - ASŘ, elektro
 • Realizace FVE střešní instalace ToJe Tvrdonice
 • Projektová dokumentace na Změnu proměnného značení podjezdné výšky na železničních mostech v Neratovicích a Čelákovicích - investor Ředitelství vodních cest ČR
 • Projekt infotabule Labské vodní cesty pro VD na Dolním Labi a VD na Středním Labi
 • Úprava automatického systému řízení jezu VD Lovosice a napojení pro Malou vodní elektrárnu Píšťany
 • Projektová dokumentace přechod na ostrovní výrobnu elektrické energie společnost TVRDO Leasing
 • Automatický systém řízení přehrada Pařížov
 • Projektová dokumentace modernizace ovládání a elektroinstalace plavební komory VD Veletov, VD Klavary a MPK Roudnice nad Labem
 • Úprava odvodňovačů na silničním mostě na Štěpáně - Obříství
 • Omezení výkonu FVE s dodávkou do distribuční sítě pouze v požadovaném výkonu
 • Ostrovní režim FVE s využitím kogenerační jednotky na zemní plyn
 • Projektová dokumentace pro Fotovoltaickou elektrárnu 454kWp na střechách areálu Bocus, a.s. Letohrad
 • Fotovoltaická elektrárna - střešní instalace -ve Valašském Meziříčí - Janča, s.r.o.
 • Realizace "Změna proměnného značení podjezdné výšky na mostě přes Labe v Obříství" pro ŘVC ČR
 • Fotovoltaická elektrárna - střešní instalace - 300kWp pro spotřebu výrobního potravinářského areálu - zelené bonusy Tvrdonice, okr. Břeclav
 • Monitoring VD Roudnice nad Labem, VD Lovosice a VD České Kopisty pro ŘVC ČR
 • Fotovoltaická elektrárna - střešní instalace - v Dolních Dubňanech, AgroSun, s.r.o.
 • Zpracování energetických průkazů budov v severních Čechách
 • Projekt ASŘ pro rekonstrukci 3. a 4.přelivného pole VD Střekov
 • PD bezdrátového spojení VD Obříství a mostu Na Štěpáně
 • Monitoring VD Štětí a VD Dolní Beřkovice pro ŘVC ČR
 • Nátěr ocelových konstrukcí - VD Střekov - horolezeckou technikou
 • Projekt na hausboat Praha - Libeň
 • Zemní práce, opěrné zdi a systém dešťové a splaškové kanalizace pro dva RD v Radešíně
 • Inteligentní dům v Radešíně
 • Kompletní adaptace interiéru velinu jezu VD Střekov
 • Výškové práce horolezeckou technikou na VD Střekov
 • Projekty rekonstrukcí obytných staveb, projekty chat, řadových a patrových garáží
 • Projekty rodinných domků v okr. Litoměřice, Teplice, Mělník, Praha východ a Brno
 • Rekonstrukce suterénních prostor na restauraci v Jaselské ul. 3, Praha, Bubeneč
 • Centrální přečerpávací stanice PHM v areálu bývalých opraven STAS Praha, Zličín pro Fy Pohona Roudnice nad Labem
 • Benzinová čerpací stanice Fy Pohona, Hornická ul. v Roudnici nad Labem
 • Hotel Krebs s obchodním centrem Krebs v Litoměřicích - Pokraticích
 • Zemní a terénní práce na renovaci Kudlichova památníku v Teplicích
 • Technický dozor při stavbě trafostanice pro areál Porsche Nitra
 • Prodloužení inženýrských sítí v obci Ohrobec u Prahy
 • Stavební dozor a vedení stavby Showroom AAA Auto Praha, ulice Dopraváků, Praha 8
 • Stavební práce Aquapark Valašské Meziříčí
 • Stavba jízdárny a hřebčína Luční Chvojno, včetně projektové dokumentace
 • Stavba RD Teplice v Čechách
 • Rekonstrukce Hostelu Czech Inn, Francouzská 76, Praha 10
 • Rekultivační práce na laguně Vojkovice
 • Rekonstrukce kanalizační stoky a jímky v areálu PTZ Nelahozeves
 • Oplocení řízené skládky v Nelahozevsi
 • Zajištění a kontrola spodních vod v okolí areálu Kaučuk Kralupy
 • Terénní a parkové úpravy v Brně areál BVV
 • Stavební dozor a vedení stavby bytový dům v Dalimilově ulici, Praha 3 Žižkov
 • Stavba RD ve Světicích u Říčan
 • Stavba RD v Plané nad Lužnicí
 • Stavba RD v Lysicích
 • Zajištění výstavby a prodeje zasíťovaných parcel v obci Lysice
 • Rekonstrukce 9ti bytového domu, Pod Strašnickou vinící, Praha 10
 • Technický dozor při stavbě adaptace Zenklova 17, Praha 8
 • Projekční práce pro adaptaci budovy Zenklova 17 Praha 8
 • Správa a údržba nemovitostí pro AAA Auto Praha
 • Rekonstrukce hotelu Lublaňka, Lublaňská ulice Praha 2
 • Rekonstrukce hotelu Herold Milíčova ulice Praha 3 Žižkov
 • Spodní stavba spalovny emisí z výroby koagulace Kaučuk Kralupy
 • Správa a údržba podnikových bytů Solo Sušice
 • Stavba hrube stavby rodinného domu Soběšicích u Brna
 • Přeložka inženýrských sítí v obci Skalice u Litoměřic
 • Veřejný vodovod v obci Holubice
 • Spodní stavba pro čerpací stanici pohonných hmot Kaučuk v Roudnici nad Labem, Mělníce a Kralupech nad Vltavou
 • Statický projekt nové administrativní budovy Autocentrum Dojáček, Praha 10, Přípotoční ulice
 • Inženýrské sítě pro 8pozemků Praha Šeberov, vč.komunikace, veřejného osvětlení, plynu a telekomunikačního kabelu
 • Trafostanice a silnoproudé rozvody pro JME v Ostopovicích u Brna
 • Přestavba a dostavba zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou, včetně přeložky přívodní kabelové trasy
 • Bytové domy 117 a 118 sídliště Nová Ves Teplice v Čechách (investor město Teplice)

 •