Reference FRUJO ostrovní režim
Reference FRUJO ostrovní režim

 

Naše společnost je od roku 2009 partnerem společnosti Frujo, a.s.

V roce 2010 se společnost Frujo, a.s. rozhodla, že chce aktivně řešit svou energetickou bilanci. Po úspěšné instalaci fotovoltaické elektrárny na střešní pláště výrobních a skladovacích hal, se vedení společnosti Frujo, a.s. rozhodlo, že provede přechod na ostrovní režim s tím, že dojde k úplnému "galvanickému" odpojení celého provozního areálu od dodávek distribuční sítě E.ON.

Přes veškerou snahu pracovníků E.ON, kteří od této realizace zrazovali, se nakonec celý záměr podařilo uvést v život, k údivu všech původních skeptiků.

Od prosince 2010, kdy došlo k onomu "galvanickému odpojení" od distribuční soustavy, jede provoz celého výrobního areálu na ostrovní režim.

Co to ve skutečnosti znamená? Došlo k instalacím dvou kogeneračních jednotek o výkonu 200kW a 370kW, které jsou primárním zdrojem elektrické energie. K těmto se následně připíná podle skutečné výroby fotovoltaická elektrárna. Veškeré tyto činnosti pracují pod řídícím softwarem instalovaným a vyrobeným naší společností.

Došlo také k instalaci softstartérů na veškeré strojní zařízení s příkonem vyšším než 10kW. Ke všem zařízením byla instalována strukturovaná kabeláž, na které jsou jednotlivá PLC, která jsou u koncových zařízení řízeny nadřazeným softwarem.

Pomocí řídícího systému byla snížena celková energetická náročnost areálu o 30%. Navíc vlastní provoz celého systému prokázal životaschopnost celého ostrovního systému, kde fotovoltaika dodává 230kW a plynové generátory 140kW v plném výrobním procesu.

V současné době dochází k nástavbě základního systému do uživatelské úrovně, kdy techničtí pracovníci Frujo, a.s. vidí na svých monitorech činnost celého energetického celku, v detailech poté výrobu jednotlivých plynových kogeneračních jednotek, fotovoltaické elektrárny a v neposlední řadě i aktuální okamžitou spotřebu celého areálu.

V následujících měsících a letech Vás budeme o stavu této zakázky opět informovat.

Za společnost Equistav,a.s. Martin Polanka