Kontakty
Kontakty

 

E Q U I S T A V , a . s .

IČO: 25 32 69 53

DIČ: CZ 25326953

 

Ke školce 64/6

109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy


 

Informace o datové schránce

ID schránky: szfdxit

Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Equistav, a.s.
IČ: 25326953

EMAIL: info@equistav.cz

 

 

V E D E N Í     S P O L E Č N O S T I :

MARTIN POLANKA

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

TELEFON ( +420 737 766 666 )

E-MAIL: mpolanka@equistav.cz

 

MICHAELA POLANKOVÁ

ČLEN DOZORČÍ RADY - MANAŽER KVALITY ISO 9001:2009

TELEFON ( +420 605 592 184 )

E-MAIL: mpolankova@equistav.cz

 

ROZVOJ APLIKOVANÉHO SOFTWARE - DIVIZE IT ODDĚLENÍ - ÚSPORY ENERGIE

 

ING. JIŘÍ WALDHAUSER

VÝKONNÝ ŘEDITEL DIVIZE IT - ŠÉFPROGRAMÁTOR

TELEFON ( +420 731 158 725)

E-MAIL:   waldhauser@equistav.cz

jiriw68@gmail.com

 

MAREK MICHAL

PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO IT APLIKACE

TELEFON ( +420 603 413 173)

E-MAIL: marek.michal@equistav.cz

 

 

D I V I Z E   R E A L I Z A C E  :

MARTIN POLANKA

TECHNICKÝ ŘEDITEL

TELEFON ( +420 737 766 666 )

E-MAIL: mpolanka@equistav.cz

 

JUDr. VÁCLAV KACHLÍK

SENIOR KONZULTANT

TELEFON ( +420 777 795 925 )

E-MAIL: vaclav.kachlik@equistav.cz

 

D I V I Z E   S P E C I Á L N Í C H   Č I N N O S T Í  - R E A L I Z A C E  :

MARTIN POLANKA

TECHNICKÝ ŘEDITEL

TELEFON ( +420 737 766 666 )

E-MAIL: mpolanka@equistav.cz

 

VLASTIMIL GOBY

PROJEKTOVÝ MANAŽER - ZÁSTUPCE TECHNICKÉHO ŘEDITELE

TELEFON ( +420 602 276 526 )

E-MAIL: vlasta.goby@equistav.cz

 


H L A V N Í   S T A V E B N Í   V Ý R O B A

 

ANDREI SAVKO

STAVEBNÍ MISTR - ELEKTROINSTALACE

TELEFON ( +420 777 795 924 )


 

P R O J E K C E   a   D E S I G N , T E C H N I C K É   D O Z O R Y   -   S P R Á V C E   S T A V B Y :

 

KAREL POLÁNKA

PRAKTIK - KONZULTANT

ČLEN DOZORČÍ RADY

TELEFON ( +420 603 783 779 )

E-MAIL: karel.polanka@equistav.cz

 

ING.FRANTIŠEK POŽIVIL - FAPOŽI

STATIK - PROJEKTANT AUTOCAD

TELEFON ( +420 777 621 399 )

E-MAIL: statika@equistav.cz

 

 

E K O N O M I C K É    O D D Ě L E N Í   a   F A C I L I T Y    M A N A G M E N T

MICHAELA POLANKOVÁ

TELEFON ( +420 605 592 184 )

E-MAIL: mpolankova@equistav.cz

 

MZDOVÁ A FAKTURAČNÍ ÚČTÁRNA

ING.MÍLA ČERVENKOVÁ

TELEFON ( +420 777 795 927 )

 

 

D O Z O R Č Í    R A D A

 

JUDr. VÁCLAV KACHLÍK

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

TELEFON ( +420 777 795 925 )

E-MAIL: vaclav.kachlik@equistav.cz

 

KAREL POLÁNKA

PRAKTIK - KONZULTANT

ČLEN DOZORČÍ RADY

TELEFON ( +420 603 783 779 )

E-MAIL: karel.polanka@equistav.cz

 

MICHAELA POLANKOVÁ

ČLEN DOZORČÍ RADY

TELEFON ( +420 605 592 184 )

E-MAIL: mpolankova@equistav.cz